Beskrivelse

Udforsk multivariable data nemt og hurtigt

DataExplorer er et browserbaseret værktøj til at analysere og visualisere multivariable data. Brugeren uploader sine egne data formateret som en tab-separeret txt-fil. Herefter kan man i fællesskab udforske data ved angivelse af kriterier og derved finde tendenser for de udvalgte data.

DataExplorer kombinerer følgende:

 • Parallelle koordinaters plot
  – visualiserer og filtrerer 100.000-vis af multivariate datapunkter
 • Real-time følsomhedsanalyse
  – fremhæver de parametre som påvirkes af brugerens filtre
 • Regression
  – giver ekstra datapunkter baseret på neurale netværk
Skærmbillede DataExplorer vist i browser

Udforsk 5.000 bygningssimuleringer med det parallelle koordinaters plot

Skærmbillede DataExplorer vist i browser

Find tendenser for de vigtigste parametre

Når brugeren tildeler kriterier (filtre) for datasættet, vil disse påvirke fordelingen af de resterende datapunkter. Disse fordelinger illustreres med histogrammer, som afslører tendenser for de parametre, som påvirkes mest af de tildelte kriterier.

Ved hver ændring foretages automatisk en ny følsomhedsanalyse, som indikerer hvorvidt de øvrige parametre er blevet påvirket af de angivne krav. Således kan brugerne løbende se konsekvenser og tendenser for de foretagne designvalg.

Udvid dit datasæt med Machine Learning

Selv om man har tusindvis af datapunkter, kan man nemt løbe tør for data, når man zoomer ind på udvalgte områder.

DataExplorer benytter Machine Learning (neurale netværk) til at danne metamodeller (regressionsmodeller) af dine data. Således kan du udvide dit datasæt med 100.000-vis af ”kunstige data”, så man får et bedre grundlag for at finde tendenser, løsninger og optima. Modellerne gør det også muligt at vurdere udfaldet af diskrete ændringer af de enkelte inputs i det multidimensionale rum.

MIBS

FAQ

Adgang til DataExplorer fås ved at logge ind på buildingdesign.moe.dk. Din organisation får et fælles login, som kan bruges af alle.

DataExplorer fungerer i følgende browsers:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Bemærk: DataExplorer fungerer ikke med Internet Explorer.

Kunder kan få support i forbindelse med uforudsete fejl og tekniske udfordringer med DataExplorer.
Henvendelser kan ske ved at skrive til buildingdesign@moe.dk.

Der tilbydes tilkøb af et introduktionskursus til DataExplorer, som omfatter følgende:

 • Kort introduktion til Monte Carlo beregninger, metamodellering samt usikkerheds- og følsomhedsanalyse
 • Gennemgang af DataExplorer
  • Upload af egne data
  • Tilpasning af plottet
  • Tolkning af interaktiv følsomhedsanalyse
  • Opbygning af regressionsmodeller (neurale netværk) til at danne 100.000-vis af nye punkter
  • Best-practice og forbehold

Kontakt buildingdesign@moe.dk for mere information omkring kurser og oplæring.

Vi er ved at udarbejde en browser-baseret manual som vil indholde følgende:

 • Beskrivelse af funktioner
 • Eksempler på brugen af værktøjet
 • Revisioner og bugs
 • FAQ