Beskrivelse

MOE kaster lys over designet

Et godt optisk indeklima er af største vigtighed, når bygninger skal designes optimalt.

Det opnår vi blandt andet ved at se på forholdet mellem glas- og
gulvareal i samtlige rum i en bygning.

For komplekse byggerier med mange forskellige rum, der har differentierende skyggeforhold kan det være vanskeligt at udpege hvilket rum, der er mest kritisk. Med BIM-sommerkomfort kan du nemt og hurtigt identificere de kritiske rum.

Et simpelt, men effektivt værktøj til beregning af forholdet mellem glas- og gulvareal i samtlige rum i en bygning.

“Et simpelt, men effektivt værktøj til
beregning af forholdet mellem glas-
og gulvareal i samtlige rum i en bygning”.

Automatiserede beregninger, der følger bygningsreglementets metoder

I henhold til BR18 kan tilstrækkelig tilgang af dagslys dokumenteres ved, at glasarealet korrigeret for skygger svarer til mindst 10 % af det relevante gulvareal. Det MOE udviklet Dagslys-værktøj følger Bygningsreglementets vejledning om korrektioner til 10 %-reglen for dagslys og kan dermed anvendes direkte til dokumentation.

Beregningsinput fra BIM-model

BIM-Dagslys er i stand til at korrigere glas/gulv forholdet på baggrund af BIM-modellen. Det vil sige, at skyggevinkler til omgivelserne, udhæng osv. bestemmes automatisk via Dynamo-scripts.

Udtrækket fra Revit struktureres i et simpelt Excel-ark, hvor korrektionsfaktorerne iht. bygningsreglementets vejledning automatisk bestemmes.

I Excel-arket er det let at undersøge eventuelle ændringers betydning for resultatet, samt hvilket glasareal der er nødvendigt for overholdelse af BR-krav.

Visualisering direkte i Revit

Resultatet visualiseres på planer i Revit for overblik
og let viderekommunikation.

Din virksomhed eller organisation kan prøve programmet gratis i 14 dage