Loading...

BeDesigner

15.000DKK

Pris afhænger af antal:

Licenser
Pris pr. år pr. stk.
1
15.000 kr
2-5
10.000 kr
6+
6.500 kr

 

Kategori:

Beskrivelse

Lav tusinde simuleringer med BeDesigner

BeDesigner og DataExplorer er værktøjerne, der gør det nemt og hurtigt at foretage Multivariable og Interaktive Bygningssimuleringer, MIBS.

I BeDesigner beskriver brugeren variationen eller usikkerheden for en lang række inputs i Be18 for derefter at kombinere designparametrene igennem tusindvis af automatiserede simuleringer.

Licens til BeDesigner giver samtidigt adgang til den interaktive visualiserings- og analyseplatform, DataExplorer, hvor det tværfaglige designteam i fællesskab kan udforske de mange simuleringer og finde de bedst performende løsninger.

MIBS

Din virksomhed eller organisation kan prøve programmet gratis i 14 dage

Samarbejde og vidensdeling

Skræddersyet til danske forhold

Værktøjet er skræddersyet til de danske myndighedskrav og omfatter energibehov, sommerkomfort og dagslyskrav.

Designparametre defineres i Excels velkendte brugergrænseflade, som kobles til SBi’s energiberegningsprogram Be18. Dagslysberegning efter 10%-reglen er integreret i BeDesigner, hvilket gør det muligt at vurdere energi, sommerkomfort og dagslys på samme tid.

Integreret usikkerheds- og følsomhedsanalyse

Den integrerede usikkerhedsanalyse illustrerer variationerne for energi- og indeklimaberegningerne ved de angivne designvariationer og -usikkerheder. I en designsituation angiver usikkerhedsanalysen således det multidimensionelle designrum, som teamet efterfølgende kan udforske med DataExplorer. Usikkerhedsanalysen anvendes også til at undersøge designets robusthed over for usikkerheder i setpunkter, interne laster, materialernes kvalitet, osv.

Følsomhedsanalysen hjælper designteamet med at fokusere på de designparametre, der betyder mest til forskellige stadier i designet. Efterhånden som projektet skrider frem fastsættes de enkelte designparametre, hvorved nogle af de mindre betydende parametre vil få større relativ betydning. Den iterative følsomhedsanalyse identificerer således de parametre, der har størst betydning til ethvert tidspunkt i projektet.

FAQ

For BeDesigner er der følgende overordnede krav til styresystem og software:

 • Be18, version 10.18.11.22 (eller nyere) – læs mere på SBi’s download side (eksternt link)
 • Microsoft Windows 7, 8.1 eller 10
 • Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 eller 2019 (32 eller 64 bit)

Det browser-baserede visualiserings- og analyseværktøj DataExplorer følger med købet af BeDesigner. DataExplorer fungerer ikke med Internet Explorer. Brug i stedet en af følgende browsers:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

BeDesigner opdateres løbende – særligt når SBi opdaterer Be18-beregningskernen.

Kunder kan få support i forbindelse med uforudsete fejl og tekniske udfordringer med BeDesigner og DataExplorer.
Henvendelser kan ske ved at skrive til buildingdesign@moe.dk.

Der tilbydes tilkøb af et introduktionskursus til BeDesigner og DataExplorer, som omfatter følgende:

 • Kort introduktion til baggrundsteorien, herunder designvariationer, Monte Carlo beregninger, prøvetagningstrategi, samt usikkerheds- og følsomhedsanalyse
 • Installation og opsætning
 • Gennemgang af workflowet i BeDesigner herunder
  • Opsætning af referencemodeller for Be18 og den indbyggede dagslysberegner (10%-reglen)
  • Definition af variable designparametre
  • Definition af korrelationer og afhængigheder imellem designvariable, f.eks. U-værdi, g-værdi og lystransmittans
  • Udvælgelse af outputs
  • Prøvetagningstrategi i en iterativ designproces
  • Export af data
  • Brug og fortolkning af følsomhedsanalyse
 • Gennemgang af DataExplorer
  • Upload af egne data
  • Tilpasning af plottet
  • Tolkning af interaktiv følsomhedsanalyse
  • Opbygning af regressionsmodeller (neurale netværk) til at danne 100.000-vis af nye punkter
  • Best-practice og forbehold

Kurset vil være baseret på konkrete cases.

Kontakt buildingdesign@moe.dk for mere information omkring kurser og oplæring.

Vi er ved at udarbejde en browser-baseret manual som vil indholde følgende:

 • Installation og opsætning
 • Beskrivelse af de forskellige faneblade i Excel
 • Eksempler
 • Revisioner og bugs
 • FAQ

For at bruge BeDesigner skal der betales en årlig licens. Hvis ikke licensen fornyes ved de årlige betalinger, ophører
programmet automatisk med at virke. Faktura udsendes ca. en måned før udløb. Priser findes på buildingdesign.moe.dk.

Brugsretten til BeDesigner gælder for det antal brugere/PC’er, der er købt licens til. En købt licens låses til den PC, som programmet
installeres på. Hvis man ønsker at flytte en licens fra én PC til en anden, gøres dette ved først at frigive licensen fra den første PC og derefter aktivere den på den anden PC.