Vælg vinduesplacering

Angiv orientering

Angives for facade 1.

Angiv varmekapacitet

Wh/K m2 for bygnignen.

Opdater plotViser xx af yy beregninger (100%)

Rumdimensioner Luftskifter Åbningsareal
Gulvareal Naturlig vent. l/s m² Oplukkelig areal
Vinduesareal Mekanisk vent. l/s m² Tværventilation
Rumhøjde m Samlet vent. 20 l/s m² Ensidig ventilation
Glasandel, Ff Luftmængde l/s Effektiv åbning %
Glas-gulv forhold % Luftmængde m³/h
Bredde, facade 1 m Luftskifte h-1

Skitse af facade