Hvad er Sommerkomfort Tool?

Dette interaktive værktøj giver adgang til millioner af "præ-simulerede" Sommerkomfort-beregninger. Beregningerne er lavet for få udvalgte rum, som repræsenterer typiske rum i danske boliger. Værktøjet er tænkt som en hjælp til bygherrer, arkitekter og ingeniører, der hurtigt vil afprøve forskellige tiltag for at imødekomme kravene til sommerkomfort i kritiske rum. Beregningerne er lavet med programmet Be15 fra SBi, men nærværende beregninger kan kun bruges til at guide designet og ikke til at opnå myndighedsgodkendelse.

Hvorfor har MOE|BuildingDesign lavet Sommerkomfort Tool?

I mange danske boliger bliver indetemperaturen ubehagelig høj på varme dage. Derfor stiller bygningsreglementet i dag krav til beregning af den termiske komfort i boliger, således risikoen for "overophedning" minimeres igennem et fornuftigt design. Lovkravet er overholdt, når indetemperaturen i det kritiske rum ikke overskrider 27 °C mere end 100 timer pr. år, og 28 °C mere end 25 timer pr. år.

For at imødekomme kravene skal man foretage fornuftige valg for en række designparametre, såsom vinduesstørrelse, udhæng, solafskærmning og ventilation. Disse designparametre kan kombineres på et uendeligt antal måder. At finde den rigtige kombination kan således være udfordrende – især for store boligprojekter, hvor man skal vurdere indeklimaet for mange rum. Desuden ændres designet ofte flere gange i løbet af byggeriets designproces.

For at lette designprocessen har vi udviklet nedenstående værktøj, der gør det muligt at udforske millioner af designkombinationer på rekordtid. Ved at filtrere i de mange muligheder kan man hurtigt finde gunstige kombinationer samt finde grænseværdier for designparametre og stadig overholde kravene.

Hvem er værktøjet tiltænkt?

Værktøjet er tænkt som en "hjælpende hånd" til bygherrer, arkitekter og ingeniører. Typisk vil det være op til en indeklimaingeniør at sikre overholdelse af kravene til sommerkomfort. Således vil det ofte være indeklimaingeniøren, der vurderer gyldigheden af de ønskede værdier for luftskifte, åbningsgrad og skyggeforhold. Ingeniøren kan så i samarbejde med bygherre og arkitekt afprøve forskellige designs, og dermed sikre at designet afspejler ønskerne hos alle parter.

Hvordan bruges Sommerkomfort Tool?

 1. Først vælges en kombination af "vinduesplacering", "orientering" og "varmekapacitet"
 2. Tryk på "Opdater plot" for at indhente 100.000 beregninger foretaget for den valgte kombination
 3. Undersøg forskellige designs ved at sætte filtre på de forskellige desingparametre på det interaktive plot (tryk på de lodrette akser med venstre museknap)
 4. Brug tabellen nederst til omregning af værdier. Facadeskitsen illstrerer den samlede størrelse af vinduer samt nødvendigt åbningsareal på baggrund af værdierne i tabellen
 5. Haves flere rum, kan man åbne et faneblad til hvert rum. I så fald kan man lave en beskrivelse af rummet nederst samt uploade et billede af det aktuelle rum

Se eksempler på brugen af værktøjet under PhD project. Yderligere information findes i vores konferenceartikel fra CLIMA 2016.

 • Brugen af Sommerkomfort Tool er på eget ansvar.
 • Sommerkomfort Tool kan ikke bruges til myndighedsgodkendelse. Hertil skal der laves selvstændig beregning i Be15.
 • Beregninger fra Sommerkomfort Tool kan afvige en smule fra en tilsyneladende tilsvarende beregning i Be15. Dette skyldes, at nærværende beregninger er lavet med et gennemsnitligt specifikt varmetab, Ht, som ellers afhænger af klimaskærmens størrelse og isoleringsgrad.
 • Generelt foretages Sommerkomfort-beregninger for et såkaldt referenceår DRY (Design Reference Year) med faste forudsætninger for interne belastninger og brugstid. Desuden skelnes der ikke til placering og antal af vinduer – blot den samlede størrelse. De beregnede timer med temperaturer over 27 °C og 28 °C vil derfor ikke være sammenligneligt med faktiske målinger i boligen.
Version 1.2
 • Tilføjet knappen "Myndighedskrav" til at frasortere designs, hvor temperaturen overstiger 27 eller 28 °C i henholdsvis 100 og 25 timer
Version 1.1
 • I alt 12.000.000 beregninger er nu tilgængelige
 • Beregninger er foretaget for vindue med sideskygger samt vinduer til to sider
 • Minimum- og maksimumværdier er angivet i tabel ovenover plottet
 • Akserne har fået histogrammer, der viser fordelingen af tilbageværende beregninger
Version 1.0
 • I alt 2.000.000 beregninger er nu tilgængelige
 • Beregninger er dog kun foretaget for rum med vinduer til én side

Sommerkomfort Tool 1.2

Vælg vinduesplacering

Angiv orientering

Angives for facade 1.

Angiv varmekapacitet

Bygningens varmekapacitet i Wh/K m2.

Opdater plot

Opdater plottet ift. de valgte inputs.

Følsomhedsanalyse

Se hvilke inputs der betyder mest.

-

Rumdimensioner Luftskifter Åbningsareal
Gulvareal Naturlig vent. l/s m² Oplukkelig areal
Vinduesareal Mekanisk vent. l/s m² Tværventilation
Rumhøjde m Samlet vent. 20 l/s m² Ensidig ventilation
Glasandel, Ff Luftmængde l/s Effektiv åbning %
Glas-gulv forhold % Luftmængde m³/h
Bredde, facade 1 m Luftskifte h-1

Skitse af facade

Beskriv rummet

About MOE | BuildingDesign

Our Building Design team will inspire you throughout the creative design process. As your partner in the very early design process, we challenge the technical requirements and solutions that might otherwise strangle creativity. We strive to translate the engineering disciplines in an easy and comprehensible way, so they are a natural part of the holistic building and simultaneously supports and strengthens the architectural vision.

Get in touch

 • Address:  Mariane Thomsens Gade 1C, 1.
  DK-8000 Aarhus C

 • Phone: +45 8750 8700

 • Email: sem@moe.dk