MOE BuildingDesign er en innovationsenhed i MOE A/S, der er en af de ledende
rådgivende ingeniørfirmaer i Danmark indenfor Byggeri, Infrastruktur og Energi & Industri.

Sammen med vores kunder og partnere, hjælper vi med at indfri komplekse
bygningsdesign og skabe innovative og ekstraordinære bygninger.

Hos Moe BuildingDesign

Hos MOE BuildingDesign stræber vi efter at forbedre bygningers
performance gennem innovative metoder og værktøjer relateret til
energi og indeklima.

Vi ønsker at oversætte ingeniørdisciplinerne på en let
og forståelig måde og sikre os, at de styrker den arkitektoniske vision.

Tidlig involvering

Hos MOE ønsker vi at sætte vores viden i spil i de helt tidlige faser, da der her træffes beslutninger, som kan have afgørende indflydelse på bygningens performance.

Vi ønsker samtidig at gøre op med den klassiske designproces, der kan være enormt ressourcetung og tidskrævende, da mange gængse problemstillinger løses manuelt og efter trial & error-princippet.

Sammen løfter vi fællesskabet
Sammen løfter vi fællesskabet

Sammen løfter vi branchen

Hos MOE BuildingDesign ønsker vi at forbedre den generelle performance i den danske byggebranche.

Vi stræber efter at sikre ensartethed i en jungle af krav og reglementer og samtidig skabe grundlag for effektive og værdifulde samarbejder.

Udvikling af branchen

Vi investerer løbende tid og resourcer på at være frontløber
i den kontinuerlige udvikling af branchen.
Derfor underviser vi blandt andet i:
  • HEAT beregninger
  • Master i bygningsfysik
  • DGNB konsulentuddannelser og kurser
  • DK-GBC uddannelser
Udvikling af branchen